Vízum

Vízum na Sumatru

Občané České republiky mohou vstoupit na území Indonéské republiky bez víza, pokud splňují následující podmínky:

a) jejich účelem pobytu je turistika,

b) vstup na území Indonéské republiky se uskuteční na jednom z pěti mezinárodních letišť či jednom z devíti mezinárodních přístavů,

c) doba pobytu nepřesáhne 30 dnů od vstupu na území.

Pro pobyty delší než 30 dnů je potřeba zažádat o vízum, poradíme jak.